Easter and May Holidays at Sts. Constantine and Helena Resort! See all offers

2022-04-26.jpg

Офис MSAT Cable

МSAT Cable е най-големият оператор в Североизточна България. Компанията притежава високотехнологична оптична мрежа, което позволява да предложи широк спектър от услуги, без компромис в качеството.

Работно време:

Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00 ч.

Денонощен информационен център Варна тел: 0700 42 142

Visit page
  • 0700 42 142